Velkommen til Høgåsen AS

Høgåsen AS ligger i Trysil, 8 km nord for sentrum, mellom Trysil og Jordet

Firmaet ble startet i 2003, og ble i mai 2005 overtatt av firma Erling Rolstad AS på Vinstra. Morselskapet driver virksomhet spesialisert på boring, sprenging og knusing, og utfører alle disse oppgaver i Høgåsen AS.Vi er den største leverandøren i Trysil-området av grus, pukk, singel, bærelag og kult.Vår røde grus er etterspurt av mange, da den er dekorativ og spesiell, samt at vi kan vise til veldig gode kulemølle-, og LA-verdier. Vi leverer alt til vegbygging og byggetomter. Våre kunder er både lokale entreprenører, private hyttebyggere samt faste leveranser til selskaper som Kolo Veidekke og NVE. Vi har stort innendørs lager av strøgrus.

Vi kan ordne med transport.

Høgåsen AS
Kontoradresse: Maskinvegen 1
2640 Vinstra

Tlf:
Pukkverk Trysil: 414 05 028
Kontor Vinstra: 612 98 100

Faks: 612 98 190
E-post:post@rolstad-as.no
 
www.aktiweb.no
mangadexmangadex